Contact, bellen & Afspraak

+

Wanneer is een situatie spoedeisend?

Bij de spoedpost huisartsen (huisartsenpost) staat spoedeisend voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’.

De spoedpost is dus niet bedoeld om na de eigen werkdag een medisch probleem te bespreken dat al langer speelt of niet direct verholpen hoeft te worden. Uiteraard kunt u met chronische gezondheidsklachten wel terecht wanneer uw situatie plotseling verslechtert.

Klik hier voor meer informatie.

+

Waarom moet ik eerst bellen?

Juist bij spoedeisende klachten is het belangrijk dat u tijdig de juiste hulp krijgt. Wat er nodig is, kan het snelst telefonisch worden vastgesteld. Als u eerst belt, bepaalt de triagist samen met u welke medische hulp het meest passend.

Misschien is het niet nodig dat u naar de spoedpost komt en bent u geholpen met een telefonisch advies door de triagist of de huisarts. Bovendien kan de triagist tijdens het telefoongesprek ook inschatten of u met voorrang geholpen moet worden. Door goed te plannen kunnen wij ook voorkomen dat u lang moet wachten op de spoedpost.

+

Ben ik meteen aan de beurt op het spreekuur?

Aan de telefoon heeft u een richttijd voor een consult (afspraak) gekregen. Toch kan het voorkomen dat u langer moet wachten omdat een huisarts meer tijd nodig heeft voor een patiënt. Daarnaast worden binnen de spoedzorg (dus ook op de spoedpost) patiënten die direct medische hulp nodig hebben, met voorrang geholpen. Vooral op zaterdag en zondag is het vaak druk en kan de wachttijd oplopen.

+

Waarom stelt de triagist zoveel vragen?

Wanneer u de spoedpost belt, krijgt u een triagist aan de telefoon. Hij of zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Soms lijkt dat misschien wat veel, maar belangrijk is om niets over het hoofd te zien. Dat heet triage. Triage zorgt ervoor dat u als patiënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt. Bij twijfel zal de triagist hierbij hulp inschakelen van de regiearts.

+

Mag de triagist mij een medisch advies geven?

Ja, triagisten zijn medische professionals die speciaal zijn opgeleid om snel te beoordelen hoe ernstig uw klacht is. U kunt vertrouwen op hun deskundigheid. Medische adviezen worden altijd gecontroleerd door de dienstdoende huisarts.

+

Mag ik ook langskomen als ik overdag geen tijd heb om naar mijn eigen huisarts te gaan?

Nee, de spoedpost huisartsen is er alleen voor spoedeisende huisartsenhulp.

Mede door de groei van het aantal (kwetsbare) ouderen en veranderingen in de zorg neemt de druk op de spoedposten de laatste jaren sterk toe. Als patiënten besluiten ook voor niet-spoedeisende zaken de post te bezoeken, komt de zorg voor spoedeisende zaken in gevaar.

+

Kan ik via de spoedpost een herhalingsrecept krijgen?

In dringende gevallen kan de dienstdoende huisarts een herhalingsrecept voorschrijven. U krijgt dan een overbruggingsrecept, zodat u voldoende medicijnen heeft tot uw eigen huisarts weer spreekuur heeft.

Klik hier voor locaties en openingstijden van de dienstapotheek.

Financieel

+

Welke tarieven hanteert de spoedpost?

De actuele tarieven kunt u hier vinden.

Elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de huisartsenspoedpost. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken.

+

Vallen de kosten van een behandeling op de spoedpost onder mijn eigen risico?

Nee, elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de huisartsenspoedpost. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken.

+

Ik ben verzekerd, maar ik heb toch een rekening ontvangen. Hoe kan dit?

Wanneer uw verzekeringsgegevens niet bij ons bekend zijn of niet correct zijn verwerkt, ontvangt u een rekening. Geef dan uw juiste gegevens zo snel mogelijk aan ons door. Dit kunt u doen door een e-mail met uw verzekeringsgegevens te sturen naar debiteuren@spoedzorgnu.nl. Wij maken het dan alsnog voor u in orde.

U kunt er ook voor kiezen om de factuur te betalen en achteraf te declareren bij uw zorgverzekering.

+

Ik heb alleen telefonisch contact gehad met de triagist. Waarom krijg ik dan toch een rekening?

Alle contacten waarin een medisch oordeel wordt gegeven, moeten wij in rekening brengen. De regiearts controleert de adviezen die door een triagist worden gegeven. Het is dus mogelijk dat u zelf geen contact heeft gehad met een huisarts, maar toch een rekening krijgt voor een telefonisch consult.

+

Ik ben in het buitenland verzekerd, krijg ik dan een factuur?

Wanneer u een European Health Insurance Card (EHIC) afgeeft bij de balie, worden de verrichtingen gedeclareerd bij uw buitenlandse zorgverzekeraar en krijgt u geen factuur.

Privacy, klachten en complimenten

+

Ik heb een klacht over de spoedpost. Wat moet ik doen?

Op de spoedpost doen we ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de behandeling door de huisarts, over de gang van zaken aan de telefoon of over de werkwijze op de spoedpost. Laat in zo’n geval van u horen.

Het beste is om uw probleem of ergernis meteen te bespreken met een van onze medewerkers op de spoedpost. Daar staan we altijd open voor. Komt u er met de (betrokken) medewerker niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Naar de klachtenregeling.

+

Hebben medewerkers van de spoedpost toegang tot mijn dossier?

Voor het inzien van een samenvatting van uw dossier op de spoedpost is het nodig dat u via een formulier toestemming geeft aan uw huisarts, apotheker en de dienstapotheek. Zij kunnen uw gegevens dan ter inzage beschikbaar stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Het delen van (een deel van) uw medische gegevens kan van groot belang zijn voor uw behandeling op de spoedpost. Heeft u nog geen toestemming verleend aan uw huisarts? Dan kunt u dat doen door het toestemmingsformulier in te leveren of door het online te regelen via www.ikgeeftoestemming.nl.

+

Wordt mijn contact met de spoedpost vastgelegd in mijn medisch dossier?

De spoedpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiënt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de spoedpost stuurt de spoedpost een waarneembericht naar uw eigen huisarts en deze neemt dit op in uw medisch dossier.

+

Neemt de spoedpost telefoongesprekken op en mag dat?

De spoedpost neemt alle gesprekken op en deze worden maximaal een jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Binnen de spoedpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze regels zijn vastgelegd in een protocol.