Elke zorgverzekeraar vergoedt de behandelingen van de spoedpost huisartsen. Deze kosten worden niet van uw eigen risico afgetrokken. 

Per 1 januari 2021 gelden onderstaande tarieven.

Tarieven
Alleen telefonisch consult35,00
Consult op de spoedpost174,02
Visite aan huis261,04

De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn kostendekkend. De spoedpost huisartsen heeft geen winstoogmerk.