Heeft iemand dringend medische hulp nodig? Vraag dan eerst of iemand in de directe omgeving arts is of een EHBO-diploma heeft. In een levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. In een noodsituatie mag u zelf medisch handelen. Bij minder dringende situaties kunt u bellen met de huisarts of (buiten kantooruren) de spoedpost huisartsen.

Wanneer naar de spoedpost?

Met plotseling opkomende gezondheidsklachten die niet direct levensbedreigend zijn maar die u wel snel met uw huisarts wilt bespreken kunt u terecht bij uw huisarts. Bijvoorbeeld bij een plotseling ziek kind, een langzaam toenemende benauwdheid of een verdraaide knie.

Op werkdagen belt u overdag (08.00-17.00 uur) uw eigen huisartsenpraktijk. In de avond en nacht, tijdens weekenden en feestdagen belt u de spoedpost huisartsen.

De triagist, een gediplomeerd medisch hulpverlener, stelt u een aantal vragen en beoordeelt of u met spoed moet worden geholpen. Vaak kan de triagist of huisarts u helpen met een telefonisch advies. Het kan ook zijn dat u wordt gevraagd om langs te komen voor een consult. Als het medisch noodzakelijk is komt de huisarts bij u thuis. In levensbedreigende situaties stuurt de triagist direct een ambulance naar u toe.

Twijfelt u?

Vindt u het lastig om te bepalen of uw situatie echt spoedeisend is? Op de website www.thuisarts.nl vindt u veel betrouwbare informatie over gezondheid en ziekten. U kunt deze informatie gebruiken om klachten zelf aan te pakken of om te bepalen of u contact moet opnemen met uw huisarts of de spoedpost.

Twijfelt u hierna nog steeds? Bel dan uw huisarts of de spoedpost huisartsen en bespreek uw zorgvraag met de triagist.