Wij vinden het belangrijk om terug te horen hoe u uw contact met de huisartsenpost Noordwest-Utrecht heeft ervaren. Als u uw stem laat horen, kunnen wij onze werkwijze beter afstemmen op uw wensen.

Heeft u een tip, klacht of compliment? Stuur ons dan een e-mail. Vermeld uw naam en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. U kunt volstaan met een korte beschrijving van het onderwerp en de datum van de gebeurtenis. U hoeft geen medische gegevens met ons te delen.

Zodra uw melding in behandeling is genomen, ontvangt u een e-mail. Als het om een klacht gaat, benadert de klachtenfunctionaris u telefonisch om uw klacht te bespreken.

Mailt u namens een naaste of familielid (vanaf 16 jaar en ouder), dan horen wij dit graag. U ontvangt dan per mail eerst een machtingsformulier. Na ontvangst van een door de patiënt(e) ondertekend machtigingsformulier, nemen wij uw melding in behandeling.

Wilt u hulp bij het indienen van uw klacht?

Voor informatie, advies en ondersteuning bij ervaren knelpunten met de spoedpost kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij geven informatie over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden vragen en helpen met praktische tips.

Melding en registratie van uw klacht

Wanneer u een klacht indient, komt deze terecht bij SpoedzorgNU. Uw klacht wordt geregistreerd in ons klachtensysteem. Met het online indienen van uw klacht geeft u toestemming voor het inzien van uw dossier. In dit dossier is vastgelegd wat u met de assistente of huisarts heeft besproken. Inzage hierin is nodig zodat de medewerkers die vanuit hun functie betrokken zijn bij de klachtenafhandeling uw klacht zorgvuldig kunnen behandelen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

Is uw klacht niet naar tevredenheid verholpen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Uw klacht wordt daarmee een geschil. De geschillencommissie behandelt uw klacht en zal u rechtstreeks informeren over haar (bindende) uitspraak. Voor meer informatie en overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de SKGE.

Patiënten waarderen ons met een 8

In mei 2021 hebben we een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst (PREM HAP) is via een online enquête van een onafhankelijk, extern bureau een grote groep patiënten gevraagd naar hun beleving. Patiënten uit Noordwest-Utrecht waarderen de zorgverlening door triagisten en huisartsen met een ruime 8. Dit is een erkenning van de inzet en kwaliteit van onze triagisten en huisartsen. Naast de soms ervaren lange wachttijd, kwam een concreet verbeterpunt naar voren over de door bezoekers ervaren privacy aan de balie. We hebben maatregelen getroffen om dit te verbeteren. Naar de resultaten.