Informatie voor waarnemend huisartsen

U bent van harte welkom op de spoedpost Noordwest Utrecht van SpoedzorgNU. Om u te kunnen inschrijven vragen wij u de volgende documenten aan te leveren:

 • Ingevuld aanmeldingsformulier
 • HVRC-RGS-registratie
 • Een kopie van de polis van je beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te verlenen huisartsenzorg, alsmede het meest recente bewijs van betaling van de premie voor die verzekering
 • Bewijs van inschrijving bij een geschilleninstantie zoals bedoeld in de Wkkgz
 • Getekende waarneemovereenkomst.

Een kopie ID hoeft u volgens de vergewisplicht niet meer in te leveren. U zal worden gevraagd deze bij uw eerste dienst op de post te tonen aan de coördinerend triagist.

U wordt bij ons ingeschreven conform uw BIG-registratie. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen ontvangt u van ons een mail met de inlogcodes voor ons roosterprogramma en een overzicht van de diensten.

UZI-pas waarnemend huisarts

Sinds april 2016 werken wij op de spoedpost met een UZI-pas. Deze moet door de (waarnemend) huisarts zelf worden aangevraagd.

Heeft u een aios-pas en bent u klaar met de opleiding? Dan moet de pas omgezet worden in de rol-code huisarts. Tot die tijd kunt u blijven werken met de aios-pas. Wanneer u een nieuwe pas in gebruik neemt vragen wij u het nieuwe pasnummer door te geven aan de management assistente.

Tarieven Waarneming

SpoedzorgNU hanteert vaste tarieven volgens het NZA. Opmerkingen/onderhandelingen over tarieven worden niet gehonoreerd.

SpoedzorgNU hanteert de volgende tarieven:

Substitutiediensten:

 • DDC1 07.45-16.15 uur zaterdag-zondag, € 87,00 per uur, op feestdagen € 96,00 per uur
 • ADCW1 15.45-23.15 uur zaterdag-zondag, € 87,00 per uur, op feestdagen € 96,00 per uur
 • ADCD2 18.00-23.15 uur maandag t/m vrijdag, € 83,00 per uur, op feestdagen € 96,00 per uur
 • NA2 22.45-8.15 uur vrijdag-, zaterdag-, zondagnacht, € 96,00 per uur

Overige diensten:

 • COEX 11.00-18.00 uur zaterdag-zondag, € 81,13 per uur
 • AWN 23.15-08.15 uur achterwacht nacht maandag t/m zondag, € 15,00 per uur

Aangeboden diensten en facturering

De diensten die via de spoedpost worden aangeboden betreffen substitutiediensten, te weten:

 • DDC1 Dagdienst consult weekend 07.45 uur – 16.15 uur
 • ADCW1 Avonddienst consult weekend 15.45 uur – 23.15 uur
 • ADCD2 Avonddienst consult doordeweeks 18.00 uur – 23.15 uur
 • NA2 Nachtdienst vrijdag, zaterdag en zondag 22.45 uur – 08.15 uur

Naast de substitutiediensten bieden wij tevens de COEX-diensten, extra dienst in het weekend, alsmede de AWN, Achterwacht dienst in de nachten, aan.

Deze diensten worden allemaal automatisch uitbetaald, het is niet nodig om facturen naar SpoedzorgNU te versturen.

Aangenomen diensten die bevestigd zijn via de mail, zijn bindend en kunnen niet zonder geldige reden worden teruggegeven. Mocht u door onvoorziene omstandigheden die dienst niet meer kunnen uitvoeren dan zullen wij met u meezoeken naar vervanging. De verantwoordelijkheid voor deze vervanging ligt echter bij u. Dit betekent dat tot deze vervanging formeel is geregeld de dienst op uw naam in het rooster blijft staan. Mocht het onverhoopt niet lukken om de dienst door te verkopen dan wordt u geacht zelf de dienst te doen. U mag uiteraard zelf de dienst doorverkopen aan geaccepteerd waarnemend huisartsen op de post, tegen hetzelfde tarief. Geef deze wijzigingen altijd door aan de management assistente.

Bij het veelvuldig teruggeven van diensten wordt u uitgesloten van dienstovernames.

Dienstovername via huisartsen

De diensten die ter overname zijn van gevestigde huisartsen worden via Waarneembemiddeling.nl, Stichting WHAM uitgezet of gaan via onderlinge connecties. Alle diensten mogen alleen worden overgenomen door waarnemend huisartsen die door SpoedzorgNU zijn geaccepteerd en ingeschreven.

Deze diensten blijven de verantwoordelijkheid van de inhurende huisarts. Mocht u een dienst hebben overgenomen die u door onvoorziene omstandigheden niet meer kunt uitvoeren, dan dient de dienst opnieuw afgemeld te worden bij de inhurende huisarts. U mag ook zelf voor vervanging zorgen; geef dit echter wel door aan de inhurende huisarts. Deze dienstovernames worden door de inhurende huisarts geregeld met de post.

Facturen voor deze diensten kunnen naar de inhurende huisarts worden gestuurd.

Herregistratie huisartsen

Elke 5 jaar dient een huisarts zich te laten herregistreren. Het overzicht van de gewerkte uren op de spoedpost kunt u opvragen bij de management assistente.

Nadat uw herregistratie in orde is, ontvangen wij graag een kopie van de herregistratie. Ben u te laat met indienen, dan bent u op dat moment geen geregistreerd huisarts meer en kunt u geen diensten meer verrichten op de spoedpost. Zodra wij een kopie van de herregistratie ontvangen hebben kunt u zich weer inschrijven voor diensten.

Meer weten?

Voor meer informatie over waarneming bij de spoedpost Noordwest Utrecht kunt u contact opnemen met Monique Lunstroo, management assistente, m.lunstroo@spoedzorgnu.nl.