De Spoedpost Noordwest-Utrecht valt onder de verantwoordelijkheid van SpoedzorgNU B.V.

SpoedzorgNU maakt samen met RegiozorgNU deel uit van ZorgNU, de coöperatie van huisartsen in Noordwest-Utrecht. De huisartsen van ZorgNU en Gezondheidscentrum Het Zand dragen op deze post zorg voor de huisartsenspoedzorg buiten kantooruren.

Trots! HKZ-certificaat behaald

SpoedzorgNU is met het kwaliteitsmanagementsysteem nu officieel gecertificeerd voor de HKZ norm Huisartsendienstenstructuren. Hier zijn we trots op!
Lees meer…

v.l.n.r. Sam Siemssen, Kristel van Asselt, directie SpoedzorgNU en Laura Goverts, kwaliteits-en klachtenfunctionaris SpoedzorgNU.

Patiënten waarderen ons met een 8

In mei 2021 hebben we een patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst (PREM HAP) is via een online enquête van een onafhankelijk, extern bureau een grote groep patiënten gevraagd naar hun beleving. Patiënten uit Noordwest-Utrecht waarderen de zorgverlening door triagisten en huisartsen met een ruime 8. Dit is een erkenning van de inzet en kwaliteit van onze triagisten en huisartsen. Naast de soms ervaren lange wachttijd, kwam een concreet verbeterpunt naar voren over de door bezoekers ervaren privacy aan de balie. We hebben maatregelen getroffen om dit te verbeteren.
Naar de resultaten.